การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มโรงเรียน (กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า) ปีการศึกษา 2566

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก