การประชุมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ สมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน “Work – Life Balance” และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่  17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ สมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน  “Work – Life Balance” และประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2565 โดย นางนิสา  บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในพิธี จัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !