งาน “เฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน”

วันศุกร์ที่  17  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2566  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงาน “เฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน” เนื่องในโอกาสที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
ซึ่งประกอบด้วย “พิธีเคลื่อนขบวนเกียรติยศอัญเชิญรางวัลพระราชทาน” โดยเริ่มเคลื่อนขบวน จากหน้าโรงเรียนนายร้อยสามพรานถึงบริเวณซุ้มประตูสามพราน และบริเวณถนนพุทธมณฑล สาย 7 เข้าสู่โรงเรียน โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เวลา 11.20 น. “พิธีเปิดป้ายสถานศึกษารางวัลพระราชทาน” โดย  ดร.ธีร์  ภวังคนันท์  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย ณ สวนหน้าหอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
และในการนี้ เด็กชายปารุจ  โกยอัครเดช นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 และครอบครัว ได้มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !