พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการเงินอุดหนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมให้กับสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการเงินอุดหนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมให้กับสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1, นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2, ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม,  นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 และว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม