การฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร (ชั้นปีที่ 3) ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

การฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 15 -19  มกราคม พ.ศ. 2566 โดย ครูทิพย์พระเนตร ทองรัตน์ ครูสุเทพ อบเชย และครูพรศักดิ์  เมืองงาม ได้รับมอบหมาย จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อยณ  เขาชนไก่  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี