การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การบริหารงานของ นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  71  ปีการศึกษา  2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 – 16  ธันวาคม 2566 โดยมี ดร.สุเนตร  ขวัญดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ศูนย์กีฬา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก