ผลการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลระหว่างบ้าน ประเภท 15 คน ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ประเภท 15 คน ชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้แก่ บ้าน 2 นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายกฤติธี ดำภูผา (บ้าน 2) ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ บ้าน 3 นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายธนภัทร เฟื่องศิลา (บ้าน 3) ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ บ้าน 1 นักกีฬายอดเยี่ยมได้แก่ นายสัณหณัฐ  วงศ์สวัสดิ์วัฒนา (บ้าน 1)

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !