การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ

วันพฤหัสบดีที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2566  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ของ นางสาวกัญญาณัฐ  บุญพวง  เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ณ  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม