ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) , พนักงานบริการ(ช่างทั่วไป) จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิก ! ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว คลิก !