นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินฯ

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานคณะอนุทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ชุดที่ 3 ในการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !