ผู้ปกครองของ เด็กชายจรณินคศ์ ยงเยื้องพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บ้าน 3 บริจาคถุงขยะสีแดง และแอลกอฮอล์