ขอแสดงแสดงความยินดีกับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน