ประกาศโรงเรียน เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (เดิม) รายงานตัว/มอบตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศโรงเรียน เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (เดิม) รายงานตัว/มอบตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก! รายชื่อนักเรียน ป.๖ (เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้รับพิจารณาเรียต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ คลิก !