งานวันครู ครั้งที่ 67 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉม คุณภาพการศึกษา”

วันจันทร์ที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2566  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครู  เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่  67  “พลังครู  คือหัวใจของการพลิกโฉม  คุณภาพการศึกษา” ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และคณะครูรับเกียรติบัตร รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ  โดย  นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในพิธี  ณ  ศาลาอเนกประสงค์ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !