การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ผลการแข่งขันดังนี้
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  (ม.1 – ม.3)
ชนะเลิศ เด็กชายรัฐชัย  มังคละมณี ม.3/1 บ้าน 4

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  (ม.4 – ม.6)
ระดับเหรียญทองแดง นายศุภดิตถ์ สุขสุวานนท์ ม.6/4 บ้าน 2

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)  (ม.1 – ม.3)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายจิรัฏฐ์  รวีเบญจวิทย์  ม.3/1 บ้าน 2

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)  (ม.4 – ม.6)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายภัทร์จิรัฐิ  แขวงโสภา ม.4/3 บ้าน 4

ประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)  (ม.1 – ม.3)
ระดับเหรียญทองแดง  เด็กชายธรรม์  ทัยคุปต์ ม.3/1 บ้าน 4

ประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)  (ม.4 – ม.6)
ระดับเหรียญเงิน นายปวรปรัชญ์  ประภาวดี ม.6/2 บ้าน 3

ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวโชติกา  อินประนาม และ นางสาวรุ่งนภา  จิตตสินนวา