คณะลูกเสือหลวง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ สวนลุมพินี

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะลูกเสือหลวง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทำกิจกรรมจิตอาสา ในงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #Redcrossfaircenturyofcharity ลีลาศรื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก