ร่วมงาน “ฉลองสถานศึกษาพระราชทาน เฉลิมการกุศลเทศน์มหาชาติ เทิดพระบาทจอมราชทศมินทร์”

วันพฤหัสบดีที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมงาน “ฉลองสถานศึกษาพระราชทาน เฉลิมการกุศลเทศน์มหาชาติ เทิดพระบาทจอมราชทศมินทร์” ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ