การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งระเบียบ การฝึกอบรมและการจัดงาน เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70

วันอังคารที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งระเบียบ  การฝึกอบรมและการจัดงานเพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่  70 ปีการศึกษา  2565  โดย นางนิสา  บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ  อาคารวานิชไชยวรรณ  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !