พิธีส่งมอบรถบัสกลาง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ.  2566  ครูอาทิตยา สุขมาก และนายสุรศักดิ์  พงศ์ศรี อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ทำพิธีส่งมอบรถบัสกลาง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และไหว้แม่ย่านางเพื่อความเป็นสิริมงคล จากการซ่อมแซมด้วยงบส่วนตัวของ ครูเวชสิทธิ  สุขมาก อดีตนายกสมาคมราชวิทยาลัย   สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทุกรุ่น โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าดำเนินการต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้