แผนผังการส่งนักเรียนรายงานตัวเข้าหอพัก ทุกระดับชั้น วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565