การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน ให้บริการตรวจ ATK แก่นักเรียนทุกคน โดยผลการตรวจ นักเรียนที่รายงานตัวเข้าหอพักทุกคน ผลลบไม่พบเชื้อ 100%

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !