การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 3/2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางนริศร  กรุงกาญจนา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 3/2566 (ในช่วงเช้า) ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม