วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

                     วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  โดย ว่าที่ร้อยตรีดอน หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นประธานในการอ่านสารจาก   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 และกล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน  กิจกรรมประกอบด้วย  เกมส์เบ็ดเตล็ด ช้อนไข่ ปาลูกโป่ง มวยทะเล การแข่งขัน E-Sport และกิจกรรมดูหนังกลางแปลง (กลางคืน)
รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !