ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ โพธิ์ศรีดา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ  โพธิ์ศรีดา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ณ หอประชุมโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม