นายประดิษฐ์ เฉลิมกิจไพศาล นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 14 สนับสนุนลูกบาสเกตบอล และนวม

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.  2566 นายประดิษฐ์  เฉลิมกิจไพศาล นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 14 ได้สนับสนุน ลูกบาสเกตบอล และนวม ให้กับทางโรงเรียน เพื่อนำไปให้นักเรียนได้ใช้เรียน และฝึกซ้อมพัฒนาร่างกายนักกีฬา โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และครูผู้ฝึกซ้อม เป็นผู้รับมอบ ทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุน ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง