การปฐมพยาบาลบูรณาการวิชาพิเศษลูกเสือ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรม “อบรมการปฐมพยาบาลบูรณาการวิชาพิเศษลูกเสือ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ การช่วยเหลือผู้อื่นที่มีสิ่งแปลกปลอมในลำคอเสี่ยงต่อการอุดกั้นระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ โดยทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย มาให้ความรู้แก่นักเรียน ในครั้งนี้ ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก