สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ

วันพุธที่ 14  กันยายน  พ.ศ.  2565  เวลา  15.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน และบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และสอบถามมาตรการของทางโรงเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกัน ในช่วงสถานการณ์ การระบาดของไข้เลือดออกปัจจุบัน กับทางงานอนามัยโรงเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !