การดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (เงิน 2,000 บาท)