พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันศุกร์ที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ.  2566  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย นางสาวจารุณี สอนใจ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร