ครอบครัวคุณครูจันทร์เพ็ญ ภูริภัสสรกุล ได้มอบเงินให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

         ครอบครัวคุณครูจันทร์เพ็ญ ภูริภัสสรกุล ได้มอบเงินให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนในการบริหารจัดการวงดนตรีไทย จำนวนเงิน 10,000 บาท และวงดุริยางค์ จำนวนเงิน 10,000 บาท ของโรงเรียน ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบคุณพระคุณ มา ณ โอกาสนี้