ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๔ พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔

วันจันทร์ที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ เวลา  ๑๐.๐๐ น.  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน  เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๔ พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค  ๑๔ บูชาอุทิศอดีตเจ้าอาวาสทุกรูป บูรพาจารย์ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดไร่ขิงในอดีต ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม