พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม ถวายสังฆทาน ๑๒๑ วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย โครงการธรรมยาตรา ปีที่ ๑๒

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนชั้น ป.๕ ม. ๑ และ ชั้น ม. ๒ ที่สนใจ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ปฏิบัติธรรม ถวายสังฆทาน ๑๒๑ วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย โครงการธรรมยาตรา ปีที่ ๑๒ ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณครูสุทธิรัตน์ ศรีเกษม ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม