การแข่งขันมินิรักบี้ฟุตบอล ประเภท 10 คน ภายในระหว่างบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันอาทิตย์ที่ 14  มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันมินิรักบี้ฟุตบอล ประเภท  10  คน ภายในระหว่างบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย  และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ  สนามรักบี้ โรงเรียน  ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการแข่งขัน
ป.5  ทีม  A      บ้าน 1 แชมป์ ร่วมกับ บ้าน 2
ป.5  ทีม  B      บ้าน 2
ป.6  ทีม  A      บ้าน 3
ป.6  ทีม  B      บ้าน 3