การแข่งขันการประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้นำ นายธนกฤต  โตวิจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 บ้าน 2 เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงงานเรื่อง “สกัดสารเพคตินจากเปลือกขาวด้านในของแตงโม เพื่อเป็นส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” โดยมี ครูเพ็ญพิชชา  พานแก้ว เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน