พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลฯ

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันศุกร์ที่  ๑๓ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่ ๗ โดย  พล.อ. ธราพงษ์ มะละคำ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น ๑๔  เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้นที่ ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร