พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม “เนื่องในวันนวมินทรมหาราช” ณ อุทยาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รูปภาพเพิ่มเติม
            วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม “เนื่องในวันนวมินทรมหาราช” ณ อุทยาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร