กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ “วันนวมินทรมหาราช

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

           วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ “วันนวมินทรมหาราช โดยมี พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวางพวงมาลา โดย นายถิรกิตติ์ สถิรกุล ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น ๑ เป็นประธานในพิธี และในการนี้ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ร่วมวางพวงมาลา ประกอบด้วย  นายณัฐภัทร จูเปีย หัวหน้านักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ  นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า ผู้แทนชมรมครูอาวุโสโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ นายยอดยิ่ง รุจิประชากร ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ พันตำรวจตรี สุทศธวรรศ อารีย์รัตนะนคร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ และ นายถิรกิตติ์ สถิรกุล ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น ๑ ประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ แต่ละรุ่น ร่วมวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมรูปฯ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์