พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม  พ.ศ. 2565  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมีพิธี ถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวางพวงมาลา  โดย  นายถิรกิตติ์  สถิรกุล ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาเป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมวางพวงมาลา  ประกอบด้วย นายณภัทร  รตาภิรักษ์กูร หัวหน้านักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางอาทิตยา  สุขมาก ผู้แทนชมรมครูอาวุโส โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุเทพ  อบเชย  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายเฉลิมชัย  เพชรสน นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พันตำรวจตรี สุทศธวรรศ อารีย์รัตนะนคร นายกสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง  รองผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ นายถิรกิตติ์  สถิรกุล  ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา  ประธานในพิธี พร้อมด้วย ตัวแทนนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ละรุ่น ร่วมวางพวงมาลา ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !