การแข่งขันรักบี้เชื่อมสัมพันธไมตรี ครั้งที่ 44 กับ Sekolah Dato’ Abdul Razak ณ ประเทศมาเลเซีย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

เมื่อวันที่ 13 – 16 กันยายน พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักกีฬารักบี้ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันรักบี้เชื่อมสัมพันธไมตรี  ครั้งที่ 44” กับ  Sekolah Dato’ Abdul Razak พร้อมทั้งศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย