ทำบุญบ้าน

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระบบการอยู่ประจำนักเรียนต้องอาศัยอยู่ภายในบ้านและหอนอนรวมกัน  ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลภายในบ้านและหอนอน จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญบ้านขึ้น ในวันอาทิตย์ที่  13  สิงหาคม พ.ศ. 2566  โดยมี คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !