ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  นางสาวจารุณี  สอนใจ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้แทนครู และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วังเทเวศร์  กรุงเทพมหานคร