ขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับอนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีวิทยาฐานะ ครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564