มอบวัสดุครุภัณฑ์ ที่โรงเรียนจำหน่าย ในปีงบประมาณ 2565 ให้กับทางสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

วันจันทร์ที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบวัสดุครุภัณฑ์ที่โรงเรียนจำหน่าย ในปีงบประมาณ 2565 ให้กับทางสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อนำไปแปลงรีไซเคิลเป็นเงิน นำไปซื้อรถสามล้อโยก รถวิลแชร์ และด้านอุปโภค บริโภค ต่อไป ณ ชั้นล่างอาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย