คณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ประชุมร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ และในการนี้ทางสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ได้มอบหนังสือโรงเรียนฯ ให้กับท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำไปเก็บไว้ ณ อาคารกาญจนาภิเษก  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์