ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสรรเพชญ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสรรเพชญ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม