พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งในการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 12  กันยายน พ.ศ.  2566  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูผู้เกษียณอายุราชการ  ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งในการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประจำปี  ๒๕๖๖  โดยมี  พระธรรมวชิรานุวัตร  เจ้าคณะภาค  ๑๔  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  พระอามรามหลวง  เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์  และ นายจิรวัฒน์  สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานพิธีฯ ณ  วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

รูปภาพเพิ่มเติม