งาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอุดมประชานาถ ณ วัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียน เข้าร่วมงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอุดมประชานาถ ณ วัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม