การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำภายในระหว่างบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ. ศ. 2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำภายในระหว่างบ้าน  ประจำปีการศึกษา 2566  โดย นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ  สระว่ายน้ำบรรฤาศักดิ์  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยสรุปผลการแข่งขันได้  ดังนี้
รางวัลคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
ได้แก่  ทีมนักกีฬา บ้าน  4 คะแนนรวม  91   คะแนน
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ได้แก่  เด็กชายภควัติ  นิ่มอนงค์  บ้าน  4
รางวัลคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน  13  ปี
ได้แก่  ทีมนักกีฬา บ้าน  4  คะแนนรวม  85  คะแนน
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่  เด็กชายอินทัช  เจียรธวานิช บ้าน 2
รางวัลคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน  15  ปี
ได้แก่  ทีมนักกีฬา  บ้าน  4  คะแนนรวม  115  คะแนน
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ได้แก่  เด็กชายธนพัชร์  รักการดี  บ้าน  4
รางวัลคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน  17  ปี  
ได้แก่ ทีมนักกีฬา  บ้าน  4  คะแนนรวม  112  คะแนน
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ได้แก่นายสิรภพ  กฤตธนโชติ  บ้าน  4
รางวัลคะแนนรวม ทุกรุ่นสูงสุด  
ได้แก่  ทีมนักกีฬา บ้าน 4  คะแนนรวม  403  คะแนน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !