พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดเดชานุสรณ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Upload Image...

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.  2565  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมพิธีถวายต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดย ว่าที่ร้อยตรี ดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธาน ณ วัดเดชานุสรณ์  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !