พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.  2565  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมพิธีถวายต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดย นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ณ วัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !